Zemin Boyama Sistemleri - ZBS SELÜLOZİK ASTAR

ZBS SELÜLOZİK ASTAR

Ürün Kodu : ZBS SELÜLOZİK ASTAR

Kategori : ÜRÜNLER

Alt Kategori : ZBS ENDÜSTRİ ÜRÜN GRUBU


ZBS SELÜLOZİK ASTAR

Tanımı: ZBS Selülozik Astar tek bileşenli, havada çok hızlı kuruyan ve modifiye edilmiş alkid reçine esaslı bir astardır.

Özellikleri: Üstün korozyon direncine sahip olması, yüzeye çok iyi yapışması, kolay zımparalanabilmesi, çok hızlı kuruyabilmesi.

Kullanım Alanları: ZBS Selülozik Astar, özellikle fabrikaların endüstriyel ekipman imalatlarında kullanılan metal yüzeylere uygulanan son katlara, düzgün bir yüzey hazırlamak amacı ile geliştirilmiştir. Bununla birlikte yukarıda belirtilen özelliklerin beklenildiği her türlü metal yüzeylerde de rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama:

Selülozik sistemin beklenilen performansı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlama işlemleri, uygulamanın kendisi kadar önemlidir. Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas, hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½ derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında mekanik yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerdeki toz, kir, yağ ve gres, ZBS Selülozik Tiner ile  temizlenmelidir. Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köseleri pahlanmalıdır. Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç 45 dakika içinde yüzeye uygulanmalıdır.

ZBS Selülozik Astar ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda ZBS Selülozik Tiner ilave edilerek uygulama viskozitesine getirilir. (Püskürtme uygulamalarında uygulama viskozitesi 17” - 19” / DC4 / 20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır) ZBS Selülozik Astarın kendisinden beklenen performansı sağlayabilmesi için en az 40 - 50 µ kuru film kalınlığı olacak şekilde, yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak ise, ikinci kat uygulamasında kat kabulü için en az 30 dakika beklenmelidir. ZBS Selülozik Astar uygulaması tamamlanan yüzey üzerine sonrasında, ZBS Selülozik Boya uygulanabilir.

Notlar: Uygulama Sırasında: Hava sıcaklığı 5°C ile 35°C arasında, Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında, Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar: Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli havalandırma sağlanmalıdır. Astar ve son katın birlikte ve yaş üstü yaş uygulama yapılması tercih edildiğinde, astar uygulamasından sonra son katın ürün özelliklerine de dikkat etmek şartı ile en az 30 dakika beklemek gereklidir. Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının istenildiği durumlarda, katlar arasında 48 saat süre geçilmiş ise hafif zımpara yapılmalıdır. İş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın tamamı tüketilinceye kadar, çalışmaya devam edilmelidir. İş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları, ZBS Selülozik Tiner ile iyice temizlenmelidir. Tatbikattan sonra yüzey, en az 24 saat su ile temas ettirilmemelidir.

Teknik Bilgi

RENK BEYAZ
AMBALAJ 13 KG
PARLAKLIK MAT
YOĞUNLUK 1,30 ± 0,05 g/ml (renge bağlı olarak). Katı Madde %: Ağırlıkça 72 ± 2 (renge bağlı olarak), Hacimce 59 ± 3 (renge bağlı olarak)
KURUMA SÜRELERİ  Toz Kuruma 8 – 10 dakika / 20°C, Dokunma Kuruma 15 – 20 dakika / 20°C, Montaj Kuruma 8 saat / 20°C, Tam Kuruma 24 saat.
KARIŞIM ORANLARI Ağırlıkça 10 Kısım Selülozik Astar , 1,5 Kısım ZBS Selülozik Tiner (isteğe göre değişir). Karışım uygulama viskozitesini verir. Uygulama Viskozitesi: 17” - 19 / DC4 / 20°C (spray - airless). Kullanılacak Tiner: ZBS Selülozik tiner.
UYGULAMA METODLARI Püskürtme (spray-airless). Önerilen Kuru Film: 40 - 50 µ Kalınlığı. Boyanabilen Alan: 12 – 14 m2 / lt ( 40 - 50 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde ).

Ambalaj Ömrü: Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında). Alevlenme Noktası: < 21 °C

SAĞLIK VE GÜVENLİK

 ZBS Selülozik Astar, uygun olmayan şekilde kullanılır ise, sağlığa zararlı esasları olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, tasıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.

TEHLİKE

UYARILARI

 

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

GÜVENLİK

UYARILARI

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.
P210 Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun.– Sigara içilmez.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli / havalandırma / tutuşturucu / malzeme kullanın.

P301+P310 Yutulduğunda: ulusal zehir danışma merkezinin 114 nolu telefonunu / doktoru arayın.

P303+P361+P353 Deri (veya saç) ile temas halinde ise: kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın / çıkartın.

Cildinizi su/duş ile durulayın.

P501 İçeriği / kabı yerel / bölgesel / ulusal / uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Ek bilgiler : 2-bütanonoksim içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

GENEL

UYARILAR

Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte kullanınız ve solumayınız. Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır. En iyi sonucu almak için uygun cihazlar ve uygulama özellikleri dikkate alınmalıdır.

  ALEV ve ATEŞTEN UZAK TUTULMALIDIR 

Video Bulunmaadı.

SİZİ ARAYALIM 

E-BÜLTEN ABONELİĞİ

E-Bültene Abone Olup Kampanyalarımızdan Anında Haberdar Olabilirsiniz.